Onze afspraken

Onze afspraken


1. Verkeersregels

Ieder lid dient de verkeersregels te respecteren.  Voor alle duidelijkheid: iedere deelnemer aan de Bacwalde-ritten fietst op eigen risico en begrijpt daarmee de risico’s van het rijden in groep.


2. Gezondheid/materiaal

De Bacwalde fietsers verklaren door hun deelname aan de ritten dat zij voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een geschikte fiets die in orde is.


3. Respect voor de natuur

Wij respecteren natuur en milieu.  Afval werpen op de openbare weg en/of natuur is ten strengste verboden.  Bij ritten op verplaatsing wordt het 'carpool' principe sterk aangeraden.


4. Kledij

Het dragen van de Bacwalde fietstrui is verplicht tijdens de zondagritten. Het dragen van de Bacwalde fietsclub broek is aanbevolen.  Het dragen van een valhelm is altijd verplicht.  


5. Signalen

Omdat veiligheid prioritair is, dienen alle leden een aantal 'signalen' te kennen en te gebruiken.

TEGEN: wanneer er tegenliggers zijn.

VOET: wanneer we fietser/obstakels/voetgangers/honden ...in dezelfde richting inhalen.

PAALTJE(S): wanneer we paaltjes naderen, daarbij steevast de snelheid verminderen

Deze signalen worden steeds luid aangekondigd door de fietsers vooraan en worden in de groep herhaaldelijk doorgegeven naar de achterliggende fietsers.


6. Oversteken

Bij het oversteken houden we er altijd rekening mee dat ook de allerlaatste dit veilig kan doen, d.w.z. we steken enkel over als we dat samen in groep kunnen doen.

Bij oranje licht wordt er gestopt om te vermijden dat de staart van de groep door het rood moet rijden.


7. Stilstand

Bij panne en/of groepsstilstand gaat iedereen onmiddellijk langs de kant van de weg staan zodat wij de andere weggebruikers en onszelf niet in gevaar brengen. De volledige groep vertrekt pas nadat de herstelling is uitgevoerd.


8. Racefiets met ondersteuning, E-bike, speedpedelec

Nieuwe leden in de fietsclub worden enkel toegelaten wanneer zij met een racefiets zonder ondersteuning in het fietspeloton kunnen volgen en zich houden aan de afspraken van de fietsclub.

Leden die reeds minimum 1 jaar deel uitmaken van de fietsclub, frekwent hebben meegereden en duidelijk blijk geven van veilig rijden in groep, kunnen enkel mits uitdrukkelijk akkoord van het kernbestuur en na advies van de wegkapiteins met een racefiets met beperkte ondersteuning meerijden enkel in de basic of blauwe groep van het fietspeloton. Voor E-bikes of speedpedelecs kan dat ook en geldt bovendien ook dat zij steevast achteraan in het fietspeloton plaats nemen. Voor deelname aan weekends of vakanties dienen zij vooraf met de organisatie de nodige afspraken maken.In geval van gevaarlijk of ongepast rijgedrag kan het kernbestuur beslissen om op de beslissing terug te komen.


9. Fietskalender

De fietskalender wordt gevolgd en last-minute ritwijzigingen kunnen enkel indien deze door het bestuur worden voorgedragen wegens weers- of andere dringende omstandigheden. Deze worden in dat geval tijdig meegedeeld via de gekende kanalen en op de website.


10. Presentatie gedrag op de weg


Wegkapiteins

De wegkapiteins zijn herkenbaar aan de oranje kapiteinsband.  Zij zijn er niet om de baas te spelen, maar begeleiden de groepen om onze sport veilig en in goede samenhang te kunnen uitoefenen.  Ook zij komen hun hobby uit oefenen – van de leden wordt daarom verwacht dat zij de taak van de wegkapiteins gemakkelijker maken en accepteren.


Samen met de wegkapiteins houdt iedereen rekening met de afspraken over de snelheid van de groep en houdt het samen uit samen thuis principe in het oog.  De wegkapiteins bepalen of er al dan niet mogelijkheid is tot het rijden van een “finale”.  De rijbaan moet daarvoor geschikt zijn en veiligheid staat voorop.


Er zal worden gezorgd dat in iedere groep minstens één wegkapitein meerijdt.

Zij zijn het aanspreekpunt voor leden over hun “fietsniveau”.  Aarzel dus niet om de wegkapitein(s) tijdig op de hoogte te brengen als jullie vinden dat het te snel gaat of als een ander probleem zich voordoet. 

De wegkapiteins zullen met de leden overleggen indien zij menen dat deze in een verkeerde groep fietsen voor hun niveau (zowel naar hoger als lager niveau).


De wegkapiteins zijn vrijwilligers die het goede verloop van de ritten begeleiden, maar dragen geen aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen.